Kwestionariusz osobowy

Pesel musi składać się z 11 cyfr
Jeśli na liście nie ma twojej szkoły
Wprowadź nazwę klasy, np. 1A, 3B, itd.
Wybierz przynajmniej jedną dyscyplinę sportową, którą jesteś zainteresowany.
Adres zamieszkania
Nazwa ulicy bez przedrostka ul.
Lista opiekunów
Jako pierwszego opiekuna podaj siebie.
Opiekun pierwszy
Załączniki
Jeśli posiadasz aktualne badania lekarskie zaznacz poniższe pole i załącz je do formularza.
Projekt i realizacja